Tjenester

Vi utfører:

 • Miljøsanering og riving av bygg
 • Tygging av betong, betong kaier, murer osv.
 • Vi har kraftig magnet til og plukke metall med
 • Miljøkartlegging
 • Asbest sanering utvendig og innvendig, om ønskelig kan vi tilby feks legging av nytt tak eller anna etter sanering av asbest.
 • Mugg og sopp sanering
 • Innvendig manuel sanering, vi har også maskiner for spesial oppdrag
 • Avfallsplan
 • Sikkerhetsrådgiver tjeneste for farlig gods til leie"  Alle som fyller, pakker sender , transporterer og handterer farlig gods skal ha Sikkerhetsrådgiver
 • Les mer her
 • Analyser
 • Vi kan gi fast pris
 • Vi har lærestoff om avfallshandtering til barnehagar, skular
 • Kan bistå med sorterings veiledning bedrifter, opparbeiding av interne miljøstasjoner på bedriftene
 • Sanering og fjerning av nedgravde parafin/olje tanker.   Vi er sertfisert med www.oljefri.no 

 

 

Med våre samarbeidsparterar kan vi utføre alle typer tenester,ta kontakt og vi vil hjelpe so godt vi kan .                                                                                         
 

Vi har konkuranse dyktige prisar og leverer gode resultat.

Vi dekker området ifra Måløy til Kristiansund, ikkje nøl med og ta kontakt om vi kan bistå med noke, vi rykker ut uansett ved behov.