Referanser

Riving av hus på Aursnes 

Riving av hus i Ullavika

Sanering og riving av løe Ikornnes for privat

Sanering og riving hytte Ljøen Hellesylt

Sanering og riving av hus og løe Ullavik for privat

Riving av hytte Høgebøane for privat

Sanering og riving av gml fabrikk Langevåg for Hole Maskin

Sanering og riving av hus Leinøy for Mesta

Sanering og riving brannskada hus Stranda for privat

Sanering og riving brannskada hus Sykkylven for privat

Asbest sanering Hellesylt for Ka Aurstad

Sanering og riving av hus for Mesta i Vestrefjorden

Sanering og riving av gamle skulen på Vikebukt for Busengdal

Asbest sanering og maskinel riving av hus på Vikebukt for Busengdal 

Riving av løe på Erstad  Sykkylven

Asbest sanering av tak på Vestre for Vasto Anlegg

Riving av hus ved Drotninghaug Sykkylven

Riving av lita løe på Ikornnes

Asbest sanering Gml Tynes fabrikk i Sykkylven

Husriving på Hellesylt

Husriving på Nordre Vartdal

Riving av løe på Vartdal

Sanering og riving av Hus, Stabbur og Løe i Langevågen

Miljøkartlegging av bygg for Ørsta Kommune

Manuel sanering av hus for Mesta i Molde

Riving av lager for Marine Harvest på Folkestad

Riving lager på Tynes Fabrikken Sykkylven 2015

Innvendig asbest sanering for Telenor på Stranda 2015

Asbest sanering av løe tak for privat Velledalen 2015

Sanering og riving av løe for Skodje Kommune 2015

Sanering og riving av rense anlegg Ørsta for Ivar Aambakk As 2015

Sanering og riving av løe i Sykkylven  2015

Sanering og riving brannskada hus Sykkylven 2015

Sanering og riving av hytte på Strandafjellet 2015

Asbest sanering av skule på Moltustranda Herøy Kommune 2015

Kartleggings rapport for Sparebanken Sør 2015

Sanering og riving av bolig hus Stranda 2015

Asbest sanering av hus Hornindal 2015

Asbest sanering tak på verksted for Skodje Kommune 2015

Asbest sanering Stranda 2015

Sanering og riving bolig hus Stranda 2015

Sanering og riving av brannskada hus Herøy 2015

Asbest sanering for Herøy Kommune 2015

Sanering og riving av gml Doktorbustaden på Eggesbøneset for Herøy Kommune 2015

Sanering og riving av gml Frøystad Skule for Herøy Kommune 2015

Sanering og riving av brannskada hus på Dyrkorn for 62 grader nord 2015

Asbest sanering og manuel sanering av Løe i Ulsteinvik for Aurvoll og Furesund  2016

Sanering og riving av "nye" Frøystad skule for Herøy Kommune  2016

Sanering og riving av Motell på Hellesylt for Grand Hotell Hellesylt 2016

Asbest sanering av tak på Eggesbøneset for Aurvoll og Furesund 2016

Klipping av metall for Statens Vegvesen 2016

Oppsamling av metall med magnet for Christie og Opsahl 2016

Asbest sanering hus Ullavika for privat 2016

Asbest sanering av hus på Valderøya 2016

Asbest sanering løe Ramstadalen 2016

Husriving Valderøya 2016

Husriving Hellesylt 2016

Sanering Devold Fabrikken 2016

Asbest sanering Devold Fabrikken 2016

Miljøkartlegging av Gloppen Rådhus Sandane i samarbeid med Tenden Miljø 2016

Manuel sanering for Mesta i Verma 2016

Husriving Eggesbøneset for Aurvoll og Furesund 2016

Husriving Verma Romsdalen for Mesta 2016

Husriving Verma Romsdalen for Mesta nr 2 2016

Riving av pipe på Hellesylt Meieri i samarbeid med Opshaug Sandtak AS 2016

Husriving Brannskada Ellingsøya for Gjensidige 2016

Sanering og riving av Hellesylt Meieri 2016/2017 i samarbeid med Opshaug Sandtak ca 3000 m2

Asbest sanering av gammelt hønse hus/fjøs på Valderøy ca 700 m2 for Klokkehaug Maskin 2017

Sanering og riving av hus på Emblem for privat 2017

Asbest sanering og opprydding brann tomt avfalls anlegg på Stranda 2017

Sanering og riving av Osborgløa i Ørsta for Mesta 2017

Sanering og riving av løe for privat på Vartdal 2017

Sanering og riving av avfalls anlegg Stranda ca 1800 m2 2017

Fjerning av nedgravd parafin tank på Skodje

Asbest sanering Volda Rådhus for Volda Kommune og El Tel

Hus riving Stranda 2017

Hus og løe riving Stordal 2017

Asbest sanering hus Volda for K.A Aurstad

Hus og løe riving Volda for K.A Aurstad

Riving av løe Sykkylven for privat

Riving av hus og verksted for Ørsta Kommune

Fjerning nedgravd olje tank i Langevåg

Fjerning av ned gravde olje tanker på Harøy 

Sanering og riving av hus i Verma for Mesta

Riving av løe på Stranda

Pussing av Betong for Stranda Kommune

Asbest sanering brannskada hus Sykkylven for Brødr Aursnes

Asbest sanering for privat Sykkylven

Sanering og riving av barnehage i Ørsta for HS Bygg

Sanering og riving av sette fisk anlegg i Tafjord i samarbeid med Opshaug Sandtak AS på ca 1700 m2

Hytte Fjellsetra Sykkylven

Klubb hus Ørsta for HS Bygg

Bolig hus Ørsta for HS Bygg

Bolig hus og garasje for HS Bygg

Oljetank Ørsta

Oljetank Volda

Hus Moa

Betong tygging Loen for HS Bygg

Oljetank Ørsta

Bolig hus Ørsta for Ivar Aambakk As

Brannskada garasje Valldal